Aviplan

puhelin 02 7776202
040 5141699
fax 02 7776210

Suunnittelukohteita

  • tuotesuunnittelu asiakkaan lähtötiedoilla
  • projektien layout- suunnittelu
  • teräsrakenteet
  • materiaalikuljettimet
  • liete- ja kalkkisiilot ja koneistot jätevedenpuhdistamoille
  • ohutlevytuotteet

Teräsrakenteiden kestävyys

Teräsrakenteiden lujuuslaskenta Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) normien mukaisesti.

Koneiden turvallisuus ja CE-merkintä

Suunnittelu perustuu EU:n konedirektiivin määräyksiin koneiden turvallisuudesta. Suunnitteluun sisältyy konedirektiivin alaisen koneen CE-merkintä ja siihen liittyvät dokumentit.